نه عاشق...

 

من نه عاشق هستم
ونه محتاج نگاهی که بلغزد بر من
من خودم هستم و یک حس غریب
که به صد عشق و هوس می ارزد

من خودم هستم و یک دنیا ذکر
که درونم لبریز
شده از شعر حقیقت جویی
من خودم هستم و هم زیبایم

من خودم هستم و پا بر جایم
من دلم می خواهد
ساعتی غرق درونم باشم
عاری از عاطفه ها

تهی از موج سراب
دورتر از رفقا
خالی از هرچه فِراق

من نه عاشق هستم
نه حزین ِغم ِتنهایی ها
من نه عاشق هستم
ونه محتاج نوازش یا مهر

من دلم تنگ خودم گشته و بس
مَنِشینید کنارم
پیِ دلجویی و خوش گفتاری
که دلم از سخنان غم و شادی پر شد
من نه عاشق هستم
ونه محتاج ِعشق

من خودم هستم و مِی
با دلم هستم و هم سازیِ نِی
مستی ام را نپرانید به یک جملة....«هی

..........

 

/ 11 نظر / 26 بازدید
نمایش نظرات قبلی
.:شبـــانه روز:.

[نیشخند][خونسرد][نیشخند] ســــــلاااااااااااااااااااااااام [نیشخند][خونسرد][نیشخند] آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــم [نیشخند][خونسرد][نیشخند] بیــــــــا بتــــــــــرکـــــــــون [نیشخند][خونسرد][نیشخند]

.:شبـــانه روز:.

دیگــر صــاف راه نمیــروم ؛ مهـــم نیســت میگــوینــد ســالــم نیستــم... مهـــم ایــن اســت تــو میــدانـی "غـ ـم نبـ ـودنـ ـت" کمـــرم را خــم کــرده!

.:شبـــانه روز:.

مخـاطبــ خـآصــ مـטּ بـہ سـاבگـے یکــ لبخـنــב رهـایمـ کــرב... "او" رفـتـــ... و مــنـــ عـاشـقـانــہ هـاے بـے مخـاطبـمـ را بـہ حـراجــ گـذاشـتـــہ امــ

.:شبـــانه روز:.

مــــرسی که اومـــدی روژیــــن جونــــــــــــــم[قلب][ماچ] دوســــــــــت دااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارم[ماچ][قلب][ماچ] [ماچ][قلب][ماچ][قلب][ماچ][قلب][ماچ][قلب][ماچ][قلب][ماچ][قلب]

.:شبـــانه روز:.

چــــــــه بــــــــے پــــــرواا ... دلــــــمـــــ آغـــــوش ممنـــــوعــــه اے را ميخواهــــــد کِـــهـ تنهــــــا شـــــرعـــــے بــــودنـــش را ... مــــــن ميـــــدانــــمـــــ و دلمــــ و ...

.:شبـــانه روز:.

بــــــآور کـטּ خیلے حرفــــ استـ وفــآدار دستـهآیے بـاشے کـهـ یکـبار همـ لمســشآטּ نکــرده اے

دلخوش

سلام.خوشحالم بم سرزدید.توکل بایدبرخدای سبحان باشد وبس