# عکس_های_عاشقانه

دروغ بـ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــگو پینوکیو....

  کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی دروغ بگو پینوکیو....   دروغ های تو قابل تحمل تر بــــــــــــود !   به خاطـــــــــــــــــــــر کودکی بود و شیطنتــــــــــــــــــ ...   به خاطر این بود ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 27 بازدید

عشق...

@@@..................@@@@...........@@@.................@@......@@@@@@@@@..... @@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@..................... @@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@..................... @@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@........... @@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@@@@@........... @@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@..................... @@@@@@@..........@@@@...................@@@.@@............@@@@@@@@@.....@@ ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید