# شعر_و_متن_های_عاشقانه

زن که باشی...

  زن کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه باشی! زن که باشی ترس های کوچــــــ#ــــکی داری! از کوچه های بلنــــــــد ، از عبور از خیابان های بدون عابـــــــر ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 26 بازدید