# سال_نو

تولد عید شما مبـــــــــــــــــــارک

در آخرین روز سال۱۳۹۳ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ :ﯾﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻤﻮﻥ بیفته...ﯾﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺕ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﺵ ﺑﻮﺩﯾﻢ؛ﯾﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 89 بازدید