خیال...

...خیال...
 
دیشب دوباره دیدمت اما خیال بود


تو در کنار من بشینی محال بود


هر چه نگاه عاشق من بی نصیب بود


چشمان مهربان تو پاک و زلال بود


پاییز بود و کوچه ای و تک مسافری


با تو چقدر کوچه ما بی مثال بود


نشنید لحن عاشق من را نگاه تو


پرواز چشمهای تومحتاج بال بود


سیب درخت بی ثمر آرزوی من


یک عمر مانده بود ولی کال کال بود


گفتم کمی بمان به خدا دوست دارمت


گفتی مجال نیست ولیکن مجال بود


یک عمر هر چه سهم من از تو نگاه بود


سهم من از عبور تو رنج و ملال بود


چیزی شبیه جام بلور دلی غریب


حالا شکست وای صدای وصال بود


شب رفت و ماه گم شد و خوابم حرام شد


اما نه با خیال تو بودم حلال بود
/ 10 نظر / 32 بازدید
فرشاد

سلام وبلاگ قشنگی داری تبادل لینک به ما هم سربزنی خوشحال میشم فرشاد

هادی

سلام آپم....و منتظر دیدار [گل][گل]

علی

سلام وبت خیلی جالب و زيبا بود... خوشحال میشم اگه منو قابل بدونی و افتخار بدی و به منم سر بزنی.... ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ @@,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ @@,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ @@ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ@@,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ@@ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ$$ּ ּ ּּ@@ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ @@ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ @@ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ @@ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ @@ּ ּ\ ּ ـ@@ּ ּ ּ @@ּ ּ ּ ּ@@ ּ ּ ּ ּ ـ@@ּ.. ּ \ּ ּ ּ @@ ּ @@ـּ ּ ּ @@ּ ּ ּ ּ@@ ּ ּ ּ ـ@@ּּ ּ ..\ּ ּ ּ ּ@@ ּ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ּ ּ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯\¯¯¯

عاطی

سلام گلم.وبت قشنگه مثل نوشته هات.با تبدل لینک موافقی گلم؟ مانا باشی

عالیههههه[دلقک]

رخشان

سلام روژین خانوم وب قشنگی داری دیگه ببخشید این شعر خیال روکپی کردم به منم سربزن منتظرم اگه موافقی بگو باچه اسمی لینکت کنم؟؟؟؟[لبخند]منوباsmartgirl

شادی===خوزستان

روژین جون وب لاگ قشنگی داری مرسی اززحماتت اگه میشه شلوغ ترش کن<<<<<<<موفق باشی دوست من

تارا=گل یخ

سلام خوبی؟ اسم من تاراس از مطالبت هم خوشم اومد هم گریم گرفت[ناراحت] دوست داشتی خوشحال میشم بهم سر بزنی

امید

´´´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““ ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨* ´´´´´´,(,¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ * ´´´´´,(, ??????¨¨¨¨¨”¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨,¨