دنیا رو بد ساخته اند.....

×دنیا رو بد ساخته اند×

دنیا را بد ساخته اند،کسی را که دوست داری تو را دوست نمیدارد،

کسی که تو را دوست دارد تو دوستش نمی داری.

اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد به رسم و آیین هرگز به هم نمی رسید...

/ 1 نظر / 30 بازدید