پست های ارسال شده در دی سال 1391

می خندیـــــــــــــ

  می خندیـــــــــــــ  قندهایــــــــــــــــ  عالمـــــــــــــــــــــــــ در دلمــــــ   آبـــــــــــــــــ  می شود ، لبخند  شیرینتـــــــــــــ  پایانــــــــــــ  روزگـ♫ـار  تلخــــــــــــــ  من استـــــ .    
/ 49 نظر / 57 بازدید