آرزو...

آرزو

منو ببخش به خاطرت دوباره چشمام شده خیس یا مثل من اگه کسی به فکر دردای تو نیست.

خودت میدونی که برام از خودمم مهمتری ببخش که هر شب از توی فکر و خیالم میگذری.

ببخش اگه هر جا میری دلم برات شور میزنه تا برنگردی پیش من دلواپسی مال منه.

ببخش اگه هر دفعه من تو آشتی پیش قدم میشم مغرورم اما پپیش تو تازه خود خودم میشم.

از سر شوق عشق من اشکی که روی گونمه ببخش که میلرزه دلم وقتی سرت رو شونمه.

وقتی تورو میبینمت نگام همش سمت توئه تموم آرزوی من دیدن لبخند توئه.

اگر دلت رو میزنه حرفای پر محبتم دلخور نشو از دست من بزار به پای غیرتم

صحبت رفتن که میشه بی اعتنایی میکنم ببخش اگه محبتو از تو گدایی میکنم.

ببخش اگه روی دلم اسم تو رو حک میکنم وقتی دلت میگیره من به بودم شک میکنم.

ببخش اگه به یاد تو پلکامو رو هم میزارم هرشب تو رویای منی

چیکار کنم دوست دارم

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
آرامش

عشق آن نيست که هر لحظه کنارش باشي عشق آن است که پيوسته به يادش باشي [گل]