عشق...

 

عشق کنار هم ایستادن زیر باران نیست...!!! عشق این است که

 

 

 

یکی برای دیگری چتر شود و دیگری هرگز نفهمد چرا خیس نشد.

 

 

 

/ 3 نظر / 27 بازدید
آرامش

زیبا بود[دست]

آرامش

بروزم[گل]