/ 60 نظر / 32 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مـ❤ــنصـوره

بــــاز☺ هَــــــــم دیــــــدمـــــش ♥ نـــــه ایـــــــنکه بُــــ ـــغــــض کُــــنـــم،نــــــــه! فــــــــــقط از دور هـــــزار ســـــــال"پــــــیر "شــــ☻ــدم!

مـ❤ــنصـوره

ز این پس تنها ادامه میدهم، در زیر باران حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم … میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دو نفره بکشم…..! باران نبار من نه چتر دارم نه یار

مـ❤ــنصـوره

میگن سه موقع دعا برآورده میشه: یکی وقت غروب یکی زیر بارون یکیم وقتی دلی میشکنه من وقت غروب زیر بارون با دلی شکسته دعا کردم خدایا هیچ دلی نشکنه....

مـ❤ــنصـوره

ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺎﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻼﻗﺎﺗﺸﻮﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻮﺍﺭ ﻳﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺁﺭﻭﻡ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻦ … ﺩﺧﺘﺮﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺖ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﮕﻪ ، ﻭﻟﻲ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻴﺸﺪ !… ﭘﺴﺮ ﻫﻢ ﮐﺎﻏﺬﻱ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﭘﺴﺮ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻳﺪ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻣﻴﺸﻪ، ﮐﺎﻏﺬ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺩ . ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ …ﻭ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺣﺮﻓﺶ ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﺍ ﻧﺒﻴﻨﻪ … ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻱ ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ، ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﮔﻔﺖ : ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ، ﺩﻳﮕﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻻﻥ ﭘﺴﺮ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻪ !.. ﭘﺴﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺑﻐﺾ ﺗﻮ ﮔﻠﻮﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺷﮏ ﺗﻮﻱ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ، ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﺪ ………… ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺯﺩ ﻭ ﭘﺴﺮﺩﺭﺟﺎ ﻣــُـﺮﺩ … ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺮﻳﻪ ﺑﻮﺩ ، ﻳﺎﺩ ﮐﺎﻏﺬﻱ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻬﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ! ﻭﻗﺘﻲ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ: . . … ﺍﮔــﻪ ﻳــﻪ ﺭﻭﺯ ﺗــﺮﮐــﻢ ﮐـﻨــﻲ ﻣﻴــﻤﻴــﺮﻡ

ali

سلام ممنونم که خبرم کردی اپت خیلی خوشگل بود

سیمین

سلام دوست عزیزم خوبی ممنون که دعوتم کردی بسیار زیبا و عالی بود و من هم این عید و عید بعدی رو به شما تبرک می گم همیشه لبت خندون و دلت شاد باشه و موفق باشی

سامان

سلام دوست عزیز.... واقعا وبلاگتون خیلی قشنگه افرین به این ذوق وسلیقه ات. خوشم اومد واقعا مرسی عزیزم

سامان

سلام دوست عزیز.... واقعا وبلاگتون خیلی قشنگه افرین به این ذوق وسلیقه ات. خوشم اومد واقعا مرسی عزیزم

سامان

سلام دوست عزیز.... واقعا وبلاگتون خیلی قشنگه افرین به این ذوق وسلیقه ات. خوشم اومد واقعا مرسی عزیزم