پست ثابت

818(1).jpg
آخه از چی بنویسم؟ توصیفت خیلی سخت است با این همه مهربانی ، با این همه مهر و وفا. به جرأت تنها کسی هستی که تا آخرش پای من ایستادی و مطمئنا هیچ کدام از بدی هایم را به رویم نیاوردی و به جایش سرم را روی سینه ات گذاشتی و دست نوازش و مهربانی به سرم کشیدی. هرچه از مهربانی های تو و بدی های خودم بگویم کم گفته ام ، نمی دانم چند شب به خاطر من بی خوابی کشیده ای؛ چه مدت با بیمار شدنم، بیمار شده ای؛ چقدر از خوشی هایت به خاطر راحتی و خوشی من گذشته ای؛نمی دانم. ولی هرچه بیشتر می نویسم به فداکاریت بیشتر پی میبرم. به اینکه هر چه قدر زشت و گَند باشم ولی بازم برای تو بهترینم و و افسوس که خیلی دیر می فهمیم این مهربانی هایت را. اما امروز می خواهم یک شروع تازه داتشه باشم. می خواهم قول بدهم که از امروز لااقل کمتر اذیتت کنم، سرت غُر نزنم، نگرانی هایت را سر فضولی ات حساب نکنم، و قول بدهم که قَدرت را بدانم. این حداقل کاری است که از دستم برای تو بر می آید. و در آخر می خواهم دست و پیشانی ات را ببوسم و بگویم در توصیف تو همین بس که بهشت پیش آغوشت کم میاره .مادر خوبم حلالم کن
روزت مبارکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ 0 نظر / 29 بازدید