حرف دل...

http://s3.picofile.com/file/7480481498/zskdf3dohpotoyx3fs2.jpg

 

وقتی سرت با دیگران گرمه .... !
وقتی همه واست عزیز دل هستن و قربون صدقه شون میری ... !
وقتی سرگرم خوشیهات هستی ...!
چه اهمیتی داره من کجام ... !
ساکت و تنها یه گوشه ایستادم و فقط نگاه میکنم . حتی دیگه شکایتم نمیکنم ... !
شاید ... یه روزی ... وقتی سرت رو برگردونی ... که من بی صدا رفته باشم ..!

/ 5 نظر / 35 بازدید
.:شبـــانه روز:.

سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااام عزیزم[ماچ] واااااااااااااااااااااااااااااای بالاخره اومدی....کجایی تو دختر دلم ترکید خوبی؟چه خبرا؟[ماچ][نیشخند][قلب]

.:شبـــانه روز:.

[خنده][نیشخند][قلب][بوسه][خنده][نیشخند][قلب][بوسه] دوست دارم دوستم...... [خنده][نیشخند][قلب][بوسه][خنده][نیشخند][قلب][بوسه] دوست دارم دوستم...... [خنده][نیشخند][قلب][بوسه][خنده][نیشخند][قلب][بوسه] دوست دارم دوستم...... [خنده][نیشخند][قلب][بوسه][خنده][نیشخند][قلب][بوسه] دوست دارم دوستم...... [خنده][نیشخند][قلب][بوسه][خنده][نیشخند][قلب][بوسه] دوست دارم دوستم...... [خنده][نیشخند][قلب][بوسه][خنده][نیشخند][قلب][بوسه] دوست دارم دوستم......

.:شبـــانه روز:.

[خنده][نیشخند][قلب][بوسه][خنده][نیشخند][قلب][بوسه] دوست دارم دوستم...... [خنده][نیشخند][قلب][بوسه][خنده][نیشخند][قلب][بوسه] دوست دارم دوستم...... [خنده][نیشخند][قلب][بوسه][خنده][نیشخند][قلب][بوسه] دوست دارم دوستم...... [خنده][نیشخند][قلب][بوسه][خنده][نیشخند][قلب][بوسه] دوست دارم دوستم...... [خنده][نیشخند][قلب][بوسه][خنده][نیشخند][قلب][بوسه] دوست دارم دوستم...... [خنده][نیشخند][قلب][بوسه][خنده][نیشخند][قلب][بوسه] دوست دارم دوستم......

.:شبـــانه روز:.

[خنده][نیشخند][قلب][بوسه][خنده][نیشخند][قلب][بوسه] دوست دارم دوستم...... [خنده][نیشخند][قلب][بوسه][خنده][نیشخند][قلب][بوسه] دوست دارم دوستم...... [خنده][نیشخند][قلب][بوسه][خنده][نیشخند][قلب][بوسه] دوست دارم دوستم...... [خنده][نیشخند][قلب][بوسه][خنده][نیشخند][قلب][بوسه] دوست دارم دوستم...... [خنده][نیشخند][قلب][بوسه][خنده][نیشخند][قلب][بوسه] دوست دارم دوستم...... [خنده][نیشخند][قلب][بوسه][خنده][نیشخند][قلب][بوسه] دوست دارم دوستم......

امیر

ولی تمام عشق من تویی همه چیزن با تو هست چرا یه گوشه تنها بیا با هم باشیم